Visie

Ruimte voor de mens
Als StudioDeBom heb ik voor ogen om een ruimte voor de mens te ontwerpen.  Waarbij de beleving en het goed gebruik van de ruimte centraal staan. Kijkend naar de context van de gebruikers en de opgelegde functie zoek ik naar een ruimtelijk toepassing die voor de mens en zijn omgeving een positieve bijdrage levert. Tegelijkertijd geef  ik graag mensen de ruimte om invloed te hebben op het ontwerp. Door een open toegankelijke houding te hebben richting bewoners, bezoekers of andere belanghebbende probeer ik zoveel mogelijk invloeden en meningen op mij te nemen.

Ontwerpen doe je samen.
Uit mijn ervaring kom je als individu nooit op een goed ontwerp. Ik zie een grote meerwaarde in  samenwerking.  Meer inzichten en blikvelden geven een betere houvast voor het maken van de juiste keuzes. Als ontwerper is het mijn taak om deze meningen, verhalen en inzichten samen te brengen en dit te vertalen in een ontwerp. Als klant, maar ook als gebruiker zal je in mijn ontwerp proces zeer betrokken worden. Binnen mijn netwerk heb ik een hoop specialisten op veel verschillende vlakken. Denk aan landschapsarchitecten, stedenbouwkundige, interieurontwerpers, technisch producenten , specialisten op duurzaamheid of marketing. Kennis die voorhanden ligt en indien nodig ingezet kunnen worden binnen het ontwerp project.

Zonder verhaal geen goed ontwerp
Verhalen geven een houvast en een richting aan je ontwerp. Als het verhaal klopt, gaat het ontwerpen gemakkelijker, sneller en beter. Het kloppende verhaal geeft het juiste doel en de gewenste richting aan.

De toekomst kan niet zonder duurzaamheid.
Tijdens mijn studie heb ik het belang en noodzaak gezien van duurzaam en circulair ontwerpen. Dat is ook de reden waarom ik mijn afstudeerproject in 2015 heb gewijd aan het stimuleren van afvalscheiding bij festival bezoekers. In 2019 heb ik aanvullend voor TRIOMF nog een CIRCO track gevolgd die ondernemers helpen hun bedrijfsvoering meer circulair te maken. Duurzaamheid is in mijn ogen niet alleen de ecologische schade beperken maar gaat ook over sociale en economische duurzaamheid. Het vergroenen en het klimaatadaptief maken van je leefomgeving, is net zo belangrijk als een sterke en duurzame verbinding tussen mensen creëren. In het ontwerp moet toekomst zitten,  voor de gebruiker en de omgeving. Toekomst is naar mijn mening alleen te ontwikkelen met duurzaamheid in een hoog vaandel.